Kiếm Vương Truyền Kỳ - Đậm Chất Kiếm Hiệp, Đậm Tình Võ Lâm

Kiếm Vương Truyền Kỳ là game MMORPG mới nhất đến từ Nhà Phát Hành Funtap

1

Bang
Hội
Đồng
Tâm
Đệ
Nhất

2

Hành
Tẩu
Giang
Hồ,
Nên
Duyên
Kỳ
Ngộ

3

Săn
Boss
Nhặt
Đồ,
Hoàng
Kim
Rực
Rỡ

4


Lâm
Ngũ
Hành,
Phân
Tranh
Thiên
Hạ