Tải Game

[Tính Năng] Võ Hồn

07/05/2019

Võ Hồn

1. Võ hồn phụ thể

- Level 50 mở.
- Gồm 5 loại võ hồn: Nhục Thu, Câu Mang, Huyền Minh, Chúc Dung, Hậu Thổ.
- Để kích hoạt được các võ hồn này cần có nguyên hồn, để có nguyên hồn này người chơi cần phải tham gia hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến để nhận nguyên hồn.
- Riêng nguyên hồn “Hậu Thổ” chỉ có trong quà VIP 9. Người chơi cần đạt VIP 9 để có thể sở hữu nguyên hồn này.

- Để nâng bậc cho các võ hồn cần sử dụng “Phù phàm giới”.
- Phù phàm giới có thể tìm được ở: shop linh ngọc, linh ngọc khóa, phụ bản võ hồn, shop bang, cầu phúc, sao vân khúc, sự kiện.

2. Hồn ngũ hành

- Hồn ngũ hành gồm 5 hồn: cửu thiên tinh thiết (kim), cây thế giới (mộc), bắc minh hàn thủy (thủy), kim ô diễm tinh (hỏa), bất châu thạch (thổ).
- Để kích hoạt các hồn ngũ hành người chơi cần kích hoạt phụ thể trước và thực hiện các nhiệm vụ chính tuyến để nhận các hồn ngũ hành này.
- Khi tăng cấp ngũ hành sẽ tăng thêm thuộc cho kỹ năng võ hồn.

- Mỗi hồn ngũ hành đều có 4 mệnh cung: cửu đỉnh mệnh cung tăng gân cốt, tiên huyết mệnh cung tăng công lực, thiên diễm mệnh cung  tăng thân giáp, vô chi mệnh cung tăng nguyên khí.

- Để nâng cấp mệnh cung cùng cần sử dụng nguyên liệu sau: cửu thiên tinh thiết dùng tinh thiết thạch, cây thế giới dùng tinh chấn linh, bắc minh hàn thủy dùng bắc minh hỏa, kim ô diễm tinh kim ô hỏa, bất châu thạch bất châu thạch.

- Những nguyên liệu này có thể tìm thấy trong: đấu trường, quà VIP, sự kiện vận hành.

+ Tinh thiết thạch

+ Tinh chấn linh

+ Bắc minh hỏa

+ Kim ô hỏa

+ Bất chu thổ

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ