Tải Game

[Tính Năng] Tiên Lư

07/05/2019

Tiên Lư

1. Luyện trang bị

- Level 90 mở.
- Trang bị dung luyện từ tím trở lên.
- Dung luyện trang bị được nguyên liệu bồi dưỡng luyện khí.

2. Luyện khí

- Trong luyện khí có tất cả 6 kỹ năng phụ, mỗi kỹ năng sẽ có hiệu ứng kỹ năng khác nhau để kích hoạt những năng này cần tăng cấp luyện khí nhất định.
- Tăng cấp luyện khí cũng tăng các thuộc tính như gân cốt, công lực, nguyên khí, thân pháp và tăng lực chiến.

- Để tăng cấp cho kỹ năng cần nguyên khí từ các trang bị đã bị luyện.
- Để tăng cấp luyện khí cần có điểm phàm tinh, điểm phàm tinh có thể nhận qua sự kiện.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ