Tải Game

[Tính Năng] Thư Viện

07/05/2019

Thư Viện

1. Sưu tầm thư viện

- Level 83 mở.
- Thư viện tổng cộng có 3 mục bao gồm: chương chính, trấn ác tháp, phục ma lục.

- Chương chính: có tổng 25 thẻ thư viện, mỗi thẻ sẽ có 1 địa điểm chỉ định để cho người chơi farm thẻ này(có tỉ lệ rớt), kích hoạt thẻ tăng lực chiến và thuộc tính thủ, công, trọng kích.

- Trấn ác tháp: có tổng 16 thẻ thư viện, thẻ sẽ chia thành phẩm lam, tím, cam, đỏ. Tham gia hoạt động hang yêu tháp chỉ định để nhận, thẻ phẩm càng cao thì thuộc tính càng tốt.

- Phục ma lục: tổng 16 thẻ thư viện, thẻ sẽ chia thành phẩm lam, tím, cam, đỏ. Tham gia các hoạt động đánh boss có tỉ lệ rớt.

2. Trang bị thư viện

- Thư viện tím trở lên nhận được trang bị.
- Trang bị thư viện có tất cả 8 ô trang bị.

- Cần tham gia đánh hang yêu tháp đạt số tầng chỉ định để mở ô trang bị.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ