Tải Game

[Tính Năng] Thú Cưỡi

07/05/2019

Thú Cưỡi

1. Nâng bậc

- Level 53 mở.
- Thú cưỡi có tất cả 20 cấp, mỗi một bậc khi tăng gồm 5 bậc tiến độ, khi exp đạt mốc hoặc vượt mốc giới hạn exp sẽ tăng bậc, tăng đủ 5 bậc sẽ tăng được 1 cấp.
- Mỗi lần tăng bậc sẽ nâng thêm các thuộc tính như: gân cốt, công lực, nguyên khí, thân pháp.

- Nguyên liệu tăng bậc là “Quả trí tuệ” có thể tìm thấy ở: sự kiện vận hành, shop linh ngọc..v.v.

- Thú hồn: sử dụng nguyên hồn sẽ tăng lực chiến, tăng thuộc tính: thủ, trọng kích, đỡ của nhân vật. Nguyên hồn có thể tìm thấy trong các sự kiện vận hành. Tùy thuộc loại nguyên hồn sẽ nhận được lực chiến khác nhau.

2. Ảo hóa

- Có tất cả 6 loại ảo hóa: gấu trúc, kim cương cốt long, nam man ngọc tượng, huy dạ ngọc sư, trư quang bảo khí.

- Người chơi có thể nhận được ảo hóa tại sự kiện vận hành của game.

3. Kỹ năng thú cưỡi

- Có tổng cộng 18 loại kỹ năng thú cưỡi khác nhau, mỗi loại sẽ có công dụng và tính nawg khác nhau.
- Sử dụng sách kỹ năng để kích hoạt loại kỹ năng tương ứng.

VD: kỹ năng chuyên tâm cần dùng sách kỹ năng chuyên tâm để kích hoạt.

- Sách kỹ năng có thể tìm thấy trong các sự kiện vận hành của game.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ