Tải Game

[Tính Năng] Rèn Trang Bị

07/05/2019

Rèn Trang Bị

1. Rèn

- Level 65 mở.
- Trang bị của 1 nhân vật tổng cộng 12 món, sẽ có 6 món công và 6 món HP.
- Mỗi trang bị đều có 20 giai đoạn rèn và mỗi giai đoạn chia làm 4 level từ 1 đến 4, Tăng đủ 4 level này sẽ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn kia. VD: giai đoạn 1 level 4 sẽ chuyển thành giai đoạn 2 level 0.
- Từ giai đoạn 9 trở về sau sẽ cần dùng đá cường hóa cao để nâng cấp.

- Sử dụng đá cường hóa thấp để rèn trang bị, có thể tìm thấy nguyên liệu trong shop linh ngọc (khóa hoặc không khóa), sự kiện vận hành v..v. Đá cường hóa cao có thể ghép lên từ đá cường hóa thấp.

 

2. Khảm

- Hoàn thành nhiệm vụ chính lv200 – ly biệt mở.
- Mỗi trang bị có tất cả 5 lỗ để khảm, 4 lỗ khảm đầu cần level nhất định để mở, lỗ khảm cuối cùng cần VIP 7 để mở.
- Khảm sẽ có 2 loại thuộc tính là công và HP, ngọc khảm level càng cao thì lực chiến và thuộc tính càng cao.
- Ngọc công và HP có thể tìm thấy trong hoạt động nạn cổ độc, sự kiện vận hành, shop linh ngọc.

3. Trưởng Thành

- Hoàn thành nhiệm vụ chính level 230 – thương nhân thỉnh cầu mới mở tính năng.
- Sử dụng đá trưởng thành để tăng level cho trang bị, mỗi trang bị có tối đa 20 level.
- Khi tăng level sẽ tăng thêm chiến lực và 2 thuộc tính công, HP.
- Trang bị khi tăng sẽ có tỉ lệ rớt từ level 5 trở lên, level càng cao thì tỉ lệ rớt càng cao, khi rớt sẽ rớt về level cũ VD: tăng level 6 lên 7 rớt sẽ về lại level 5.

- Dùng đá may mắn để không bị giảm level khi tăng thất bại.

- Đá trưởng thành có thể tìm được trong các shop, hoạt động đoạt cờ, sự kiện vận hành. Đá may mắn có thể tìm thấy trong shop linh ngọc.

4. Bộ đồ

- Level 450 mở tính năng.
- Bộ đồ gồm “Đồ thủ” và “ Vũ khí”, 2 loại đều có tăng thêm thuộc tính: trọng kích, trúng, thủ, đỡ.
- Chỉ có trang bị đỏ mới rèn được, gồm bộ đồ thường và hoàn mỹ.
- Trang bị thường có thể cần kích hoạt để tạo bộ đồ hoàn mỹ.
- Trang bị cùng bậc có thể ghép bộ đồ.
- Vị trí thay đổi trang bị khác, vật phẩm tiêu hao được hoàn lại vào túi đồ người chơi.

- Nguyên liệu cần để rèn là điểm hóa thạch, điểm hóa thạch có thể tìm thấy trong boss, sự kiện vận hành.

5. Tẩy

- Hoàn thành nhiệm vụ chính level 560 – tin sốc mới mở tính năng.
- Chỉ tẩy luyện vị trí có trang bị.
- Dùng vật phẩm để tẩy luyện, thuộc tính chia “thủ” và “công”.
- Thuộc tính tẩy luyện ngẫu nhiên, chia “thuộc tính thường(trắng) và thuộc tính cao cấp (tím)”.
- Mỗi trang bị có 4 vị trí tẩy luyện, dùng linh ngọc khóa hoặc cấp vip để mở.
- Trang bị tẩy luyện xong có thể dùng vật phẩm tinh luyện, tinh luyện không đổi thuộc tính, chỉ đổi chỉ số ngẫu nhiên.
- Mỗi ngày sẽ có giới hạn tẩy luyện.

- Đá tẩy luyện và tinh luyện có thể tìm thấy trong shop, sự kiện..v..v

  

6. Đúc

- Level 100 mở.
- Trang bị chia 3 phần: vũ khí, đồ thủ, trang sức, bậc, phẩm, cấp sao chỉ được ghép trang bị giống nhau và cùng bậc.
- Vũ khí/trang sức/đồ thủ dùng đồ cam 3 sao ghép thành vũ khí/trang sức/đồ thủ đỏ 2 sao.
- Vũ khí/trang sức/đồ thủ dùng đồ đỏ 2 sao ghép thành vũ khí/trang sức/đồ thủ đỏ 3 sao.

- Vũ khí/trang sức/đồ thủ dùng đồ sắc màu 3 sao kèm ngọc sắc màu ghép thành vũ khí/trang sức/đồ thủ sắc màu 3 sao.
- Ghép có xác suất thành công, sau khi thất bại không hoàn lại nguyên liệu.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ