Tải Game

[Tính Năng] Hồn Khí

07/05/2019

Hồn Khí

 

- Hoàn thành nhiệm vụ level 180 – cáo từ mới mở tính năng.
- Hồn khí có tất cả 4 loại hồn khí: nguyệt minh cầm, thiên dụ thánh sách, cửu tiên hoa cái, xuân phong như ý bút.
- Mỗi loại sử dụng một loại nguyên liệu khác nhau và chia theo phẩm tím, vàng, đỏ để tăng level như sau:

+ Nguyệt minh cầm: đồng vân châu (shop hạn tuần, đấu trường, sự kiện), ngân huyền châu (sự kiện 7 ngày), Kim cẩm châu ( sự kiện 7 ngày). Khi tăng cấp sẽ tăng thêm lực chiến và thuộc tính thủ.

+ Thiên dụ thánh sách: đá phàm tâm (hạn tuần, đấu trường, sự kiện), thiên vân thạch (sự kiện 7 ngày), tiêu dao thạch ( sự kiện 7 ngày). Khi tăng cấp sẽ tăng thêm lực chiến và thuộc tính trọng kích.

+ Cửu tiên hoa cái: bụi thanh tâm (hoạt động tiệc anh hung), huyền ly trần ( sự kiện 7 ngày, quyền vip), hỗn nguyên trần ( sự kiện 7 ngày, quyền vip). Khi tăng cấp sẽ tăng thêm lực chiến và thuộc tính trúng.

+ Xuân phong như ý bút: linh vận sa (hàng yêu, sự kiện vận hành), lưỡng nghi sa ( sự kiện 7 ngày), thiên cang sa (sự kiện 7 ngày, quyền vip). Khi tăng cấp sẽ tăng thêm lực chiến và thuộc tính đỡ.

2 hồn khí cuối sẽ có thêm 5 kỹ năng hiệu ứng khi sử dụng, để mở kỹ năng này cần tăng hồn khí đến level yêu cầu để kích hoạt.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ