Tải Game

[Tính Năng] Ghép

06/05/2019

Ghép

1. Đạo cụ nguyên liệu

Level 130 mở.
Ghép đạo cụ nguyên liệu có thể thực hiện ghép được các vật phẩm sau:

Nguyên liệu linh khí

Huyền ngọc

Đá cường hóa

Phù võ hồn

Quả trí tuệ

Danh vọng

 

2. Ngọc

Dùng để ghép ngọc công và HP level cao.

3. Khác

Ghép các treo thưởng: lam, tím, cam

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ