Tải Game

[Hướng Dẫn] Nhập Giftcode

20/05/2019

Hướng Dẫn Nhập Code

- Mở nhập giftcode: level 17.

- Mở nạp: level 100.

Hướng dẫn nhập giftcode

Bước 1: Bạn phải chạy nhiệm vụ đến level 17 để mở chức năng "Phúc".

Bước 2: Sau khi chọn vào ô phúc -> Chọn vào tab Giftcode và nhập mã code vào -> click chọn "nhận" để nhận code.

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ