Tải Game

[Hoạt Động] Lính Đến Dưới Thành

11/05/2019

Lính Đến Dưới Thành

- Cấp yêu cầu: 150.
- Hình thức: bang hội.
- Phần thưởng: đá cường hóa thấp, EXP, rương trang bị đỏ boss.


- Khi hoạt động mở, sẽ có phản quân tân công trụ bang, cùng các thành viên khác tham gia tiêu diệt phản quân và bảo vệ trụ bang.


- Bang chủ và bang phó có thể dùng ngọc khóa để triệu hội Boss, tiêu diệt Boss có thể nhận được lượng lớn trang bị cực phẩm.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ