Tải Game

[Hoạt Động] Câu Cá Giải Trí

11/05/2019

Câu Cá Giải Trí

- Cấp yêu cầu 180.
- Mỗi ngày có 10 lượt câu.
- Cá được chia làm 5 loại:

+ Cá nhỏ: bán được 5000 vàng.

+ Cá cỏ: bán được 10000 vàng.

+ Thanh ngư: bán được 50000 vàng.

+ Cá chép bạc: bán 100000 vàng.

+ Cá vược: bán được 500000 vàng.

- Người chơi có thể chọn loại cần câu để câu cá là cần thường và cần vàng.
- Cần thường câu sẽ có xác suất câu trúng các thấp hơn cần vàng và loại cá câu được loại cá cấp thấp. Cần thường được miễn phí.
- Cần vàng khi câu sẽ luôn câu được cá và xác suất câu được cá cao cấp sẽ cao hơn cần thường. Cần vàng có thể mua ở shop linh ngọc, sự kiện vận hành.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ