Tải Game

[Tính Nang] Đồng Hành

06/05/2019

 Đồng Hành

Level 81 mở.
Đồng hành có tất cả 5 đồng hành.
Mỗi đồng hành có 5 kỹ năng khác nhau trong đó 1 chủ động và 4 bị động. tăng bậc nhất định
Tăng bậc đồng hành sẽ nhận được lực chiến, tăng các thuộc tính: gân cốt, công lực, nguyên khí, thân pháp.


Mỗi đồng hành có tối đa 20 bậc, muốn tăng bậc cần tăng đủ 5 cấp, sử dụng huyền ngọc để tăng cấp. Huyền ngọc có thể tìm thấy tại shop, sự kiện vận hành, phụ bản huyền ngọc.

Tăng sao đồng hành sẽ tăng thêm lực chiến và toàn bộ thuộc tính, dùng mảnh đồng hành để tăng sao, mảnh có thể tìm thấy trong phúc lơi, sự kiện vận hành.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp Mua thẻ Funcard
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ